You are here
Home > Posts tagged "sociálne siete"

Modeling a sociálne siete

Hlavným pracovným nástrojom modeliek už nie je iba book, ale aj sociálne siete. Určitá skupina klientov značne prihliada aj na popularitu modelky na sociálnych sieťach, pretože hlavne tam sa zdržiava ich cieľová skupina. Pre modelky je preto dôležité mať kontá na sociálnych sieťach a snažiť sa prilákať na svôj profil,

Top